Verleden en heden

September 2006: Heleen van Haaften, Jelleke de Nooij-van Tol en Bessie Schadee discussiëren over de vraag hoe ze meer aandacht voor de zorgwekkende situatie van de Nederlandse bodem kunnen creëren. Vanuit de overheid en het bedrijfsleven bestaat hiervoor weinig aandacht. Het drietal besluit zich rechtstreeks tot de burgers te richten. Als mensen werkelijk iets willen veranderen, gebeurt dat uiteindelijk ook (de val van de Berlijnse Muur, de afschaffing van de slavernij, sociale zorg, etc.). Met als basis hun bestaande netwerken richten ze zich op het zuidwesten van de Randstad.

Zomer 2007: Met steun van Fonds 1818 onderzoeken Heleen van Haaften en Bessie Schadee de bereidheid van Hagenaars en boeren uit de leidse ommelanden om samen te werken. Wat hen opvalt: de enorme afstand tussen boeren en stedelingen, hoe weinig kinderen (en ook volwassenen) nog weten wat een boer doet, waar voedsel vandaan komt, hoe iets groeit, wat gezonde voeding is.

3 November 2007: Het onderzoeksrapport wordt aangeboden aan Fonds 1818. Het bevat onder meer ideeën over initiatieven die zouden kunnen ontstaan. Tijdens de presentatie al zijn er mensen die zich willen inzetten voor een project. Een aantal van die projecten is inmiddels gerealiseerd, zoals

·         een permacultuurmoestuin op Madestein 2008-2009

·         een eetbare binnenplaats bij het Gezonde Gronden-kantoor aan de Weimarstraat 23 2008;

.          een vakleergang voor boeren over kringlooplandbouw 2008-2010

·         eetbaar-balkoncursussen 2009;

·         Guerilla Gardening projecten in Den Haag 2008-2009.

Sindsdien: Uit de projecten van Gezonde Gronden ontstaan op allerlei manieren activiteiten. Zoals:

·         een eetbare binnenplaats bij Moedercentrum de Koffiepot (onder beheer van Stichting Mooi in Laak-Noord); 2010

·         een permacultuurtuin in het Zuiderpark rond een duurzaam paviljoen (onder beheer van Menno Swaak), aangelegd samen met stichting Stroom en haar Foodprint-project; 2010

·         een eetbaar schoolplein in Leiden 2011;

·         eetbare balkons in Leiden, Den Haag en Schiedam

.        een tweede vakleergang voor boeren over kringlooplandbouw 2011-2013

·         vele lezingen en workshops in het Gezonde Gronden-pand en elders

·         permacultuurprojecten in buurten 2012;

.          eetbare schoolpleinen in Den Haag en Voorburg 2012

15 Juni 2010: Het rapport ‘Sluit de Voedselkringloop!’ - een co-productie van Gezonde Gronden en het Haags Milieucentrum (link) - wordt aangeboden aan Jeltje van Nieuwenhoven, PvdA-fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad.

6 Oktober 2011 Aan burgemeester Van Aartsen wordt het rapport ‘(H)eerlijk Haags’ aangebodenGezonde Gronden en het Haags Milieu Centrum adviseerden fracties uit de Haagse Gemeenteraad over dit stuk dat een aanzet is tot een voedselstrategie voor Den Haag.