Permacultuur Jaaropleiding

Introductie

Sinds winter 2008-2009 vindt bij Gezonde Gronden regelmatig - in samenwerking met de Permacultuurschool Nederland - de gecertificeerde jaaropleiding Permacultuur plaats. 

Tijdens de opleiding maak je kennis met de principes van Permacultuur. Je leert hoe je composteert, mulcht, bedden aanlegt, groenbemesters gebruikt en hoe je ontwerpstrategieën t.o.v. ligging, bodemgesteldheid en klimaat optimaal inzet. Je plantenkennis neemt sterk toe. Het accent ligt op praktische handvatten en het (her)gebruik van bestaande middelen/situaties en mogelijkheden. Andere aspecten die aan bod komen, zijn ecologisch bouwen, watersystemen en sociale Permacultuur. Je leert hoe het ecosysteem zichzelf in balans brengt en hoe je als mens daarin optimaal samenwerkt met de natuur. 

Cursusstructuur

De maandelijkse seminars vinden steeds plaats op maandag van 10.00 tot 21.00 uur en aansluitend op dinsdag van 09.30 tot 16.00 uur (inloop een half uur van tevoren)Tijdens de seminars is er steeds een afwisseling tussen theorie en praktisch werken bij Permacultuur projecten, oefenen in ontwerpen, observeren in de natuur, en creatief samenwerken in kleine teams. Tijdens de cursus wordt er elk seminar een of twee dagdelen op een bestaand Permacultuur project gewerkt.

Hoofddocent is Taco Blom, gastdocenten zijn o.a. Ishi Crosby en Bessie Schadee. De opleiding vindt plaats in het pand van Gezonde Gronden in Weimarstraat 23 in Den Haag. Ook een excursie naar een professionele permacultuur tuinderij in Nieuwenhoven, België is onderdeel van de cursus. Na afloop van de opleiding ontvangt je - bij gebleken kennis en kunde - het certificaat van de opleiding. 

Kosten

Prijs: €1510 voor de opleiding en €50 voor een avondmaaltijd. Koffie, thee en koekjes gratis. De cursisten brengen hun eigen lunch mee en op de maandagavond is er een eenvoudige eenpansmaaltijd met salade. Bij inschrijving wordt €160 meteen voldaan en is je plaats gegarandeerd. In sommige gevallen, bij omscholing bijvoorbeeld, is het mogelijk financiële steun te ontvangen van overheidsinstellingen. De annuleringsregeling vind je op het inschrijfformulier.

Nieuwe Opleiding 2015

De volgende opleiding begint in de herfst van 2015. Er zijn 20 plaatsen in de opleiding. 

Bij interesse in de jaaropleiding Permacultuur ben je van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen en/of het ingevulde inschrijfformulier naar ons te sturen/mailen.