Jelleke de Nooy-van Tol

Jelleke de Nooy-van Tol, was secretaris van 2011 tot 18 november 2013 in het bestuur van Gezonde Gronden. Zij is nu voor enkele jaren in Ethiopië werkzaam.

Begin november 2013 verscheen haar boek 'Heel de Wereld' en is verkrijgbaar bij Gezonde Gronden (EUR 20,-). Dit gaat in op de relatie die wij hebben met ons voedsel en met de productiesysteem die dat voedsel voort brengen, lokaal en mondiaal. Het biedt een prachtig overzicht van wat er aan de hand is wereldwijd en in Nederland.

Jelleke: "In mijn vele jaren ontwikkelingssamenwerking in de drogere gebieden van Afrika, en later in urban agriculture projecten in Nederland, China en Vietnam, werd mij steeds duidelijker hoe belangrijk het herstel van lokale en regionale cycli in de landbouw is, voor fysiek en sociaal duurzamer beheer van de aarde, water, grondstoffen. Verbinding is het toverwoord. Verbinding van mens en natuur en van mensen met elkaar en met zichzelf. En daar ben ik goed in als procesbegeleider en katalysator voor transformatie.

Een van de “vroedvrouwen van de nieuwe tijd” noemt Herman Wijffels mij, die zorgt dat de nieuwe tijd, waarin duurzaam het nieuwe normaal is, er komt. Gezonde Gronden is mede door mijn toedoen van de grond gekomen, naast het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, een vereniging van professionals die vanuit het Gezonde-Gronden-principe hun werk doen.