Frens Schuring, adviseur kringlooplandbouw.

 

Geboren op een boerderij ben ik, voor een deel, letterlijk opgegroeid tussen koeien. Als 4-jarige liep ik de wei in, waar grassen en kruiden bloeiden, insecten en bijen zoemden en koeien graasden. “Wat heb ik dat als een gelukkig moment ervaren”. Later werd me duidelijk dat het onderzoeken van en werken aan de samenhang tussen deze onderdelen van het bedrijfsecosysteem de rode draad in mijn leven zou worden. Ontwikkelen van vitale ecosystemen op melkveebedrijven betekent werken aan een gezonde kringloop met daarbij aandacht voor de mens en de kringloop van bodem, plant, dier en mest op het bedrijf. In mijn werk als adviseur “kringlooplandbouw”ondersteun ik melkveehouders om meer balans in hun bedrijfsvoering te realiseren. Bijna altijd blijkt dat, als dat goed gaat, dit ook economisch interessant is voor de melkveehouder. Van uit het idee dat de natuur overvloedig is en helend werkt, is er een win-win-win te behalen in het veld van people, planet en profit.

Dan blijkt dat er juist door je te richten op kwaliteit, met focus op de menselijke maat, een toekomst voor de melkveehouderij in het dichtbevolkte Nederland (Groene Hart) is weggelegd. De resultaten die daarmee worden behaald, genereren energie, enthousiasme en plezier in het werk. Gezonde grond is daarvoor de basis.

Ik heb een achtergrond als wetenschappelijk onderzoeker melkveevoeding (Universiteit Wageningen), werk als docent veehouderij op de Warmonderhof, school voor biologische- en biologisch-dynamische landbouw en als onderzoeker duurzame gangbare landbouw bij de Christelijke Agrarische Hogeschool  in Dronten. Ik werk daarnaast met veel plezier als studiebegeleider in de Leergang Kringlooplandbouw van Gezonde Gronden. Mijn taak is daar te zorgen voor uitwisseling van kennis. Ik  begeleid als zelfstandig adviseur zowel individuele melkveehouders als melkveehouders in studiegroepen. Dat doe ik in samenwerking met andere adviseurs, vaak leden van het Netwerk Vitale Landbouw & Voeding.