Europees Parlement verwerpt nieuwe regels over zaaigoed

 

Europees Parlement verwerpt nieuwe regels over zaaigoed

(Belga) Het Europees Parlement heeft met ruime meerderheid omstreden nieuwe voorstellen over de handel in zaaigoed voor planten en landbouwgewassen verworpen.

Liefst 650 Europarlementsleden kantten zich tegen de nieuwe ontwerpregels voor de productie en de verkoop van zaden voor landbouwgewassen. De bezwaren zijn velerlei: van de dreigende vermindering van de genetische variëteit en de biodiversiteit over de bevoordeling van multinationals tot de vrees dat de Commissie met deze nieuwe verordening te veel macht naar zich zou toetrekken en de lidstaten te weinig speelruimte zou bieden.

Ondanks de verwerping in het parlement weigert de Commissie tot dusver het voorstel in te trekken, zo stelt Bart Staes (Groen) aan de kaak. "Gezien de ronduit arrogante houding en het gelobby van bevoegd eurocommissaris Tonio Borg vrees ik dat men nagenoeg dezelfde voorstellen zal indienen na de Europese verkiezingen. En dat zou opnieuw een slechte zaak zijn voor de biodiversiteit in de landbouw, voor boeren zelf en voor de voedselzekerheid."

De Commissie had in mei vorig jaar voorgesteld om twaalf bestaande richtlijnen samen te brengen in één verordening over de productie van en de handel in zaaigoed. Over het voorstel, dat was ingebed in een ruimer pakket maatregelen om de voedselketen te reguleren, ontstond meteen ongerustheid bij milieubewegingen, boeren en hobbytuiniers. Indien de lidstaten zich nu aansluiten bij het standpunt van het parlement, betekent dat meteen het einde van de verordening.