Don Hüber

Emeritus Professor Dr. Don M. Hüber, voormalig professor plantenziektenkunde aan de Purdue University in de Verenigde Staten gaf op woensdag 26 oktober 2011 een lezing in de Weimarstraat over "De effecten van glyfosaat (Roundup) op bodem, gewas en consument; Nieuwe ziekten in GM mais en soja en daarmee gevoerde dieren".

De lezing werdt georganiseert door het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) in samenwerking met het Biohuis (ZLTO), Biologische melkveehoudersvereniging Natuurweide, het waterschap Hunze en Aa’s, St. Gezonde Gronden en het Haags Milieu Centrum als onderdeel van een tweetal bijeenkomsten voor wetenschappers, politici, beleidsmakers, artsen, boeren, veehouders, tuinders, adviseurs en burgers.

Don Huber vertelde over de funeste effecten van glyfosaat op bodem, gewas, dieren (zie foto's) en consument. Glyfosaat is het actieve bestanddeel van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.  Zie voor een artikel over zijn lezing http://www.netwerkvlv.nl/downloads/Artikel_Don_Huber_Nieuwe_Oogst_29_okt_2011.pdf