Balkondocent Opleiding

 

Gezonde Gronden geeft voor mensen die graag ook (veel) gezond voedsel van hun balkon willen oogsten, een cursus. Het is mogelijk docent of assistent-docent te worden bij deze eetbaar-balkoncursus. Een- of tweemaal per jaar vindt de opleiding hiervoor plaats. Er kunnen per keer 18 mensen aan deelnemen. Vaak hebben deelnemers al eerst zelf meegedaan in een balkoncursus.

De opleiding bestaat uit 16 dagdelen en wordt in kleine blokken van een dag of twee dagen gegeven. Daarna lopen de deelnemers nog mee als stagiaire bij een ervaren docent in een tweetal balkoncursussen (minimum, het kunnen meer cursussen zijn als de cursist weinig ervaring heeft met tuinieren of met lesgeven etc.). De deelname kosten bedragen €1.250,- (inc 21% BTW). In sommige gevallen zijn gemeentelijke subsidies mogelijk.

Onderdelen in de opleiding zijn:

  1. Permacultuur
  2. Plantenkennis voor een balkon
  3. Wat is gezonde grond? 
  4. Didactiek van het lesgeven aan een multiculturele groep
  5. Empowerment
  6. Cursisten zover brengen dat hun balkonbak een succes is en dat ze een 0 euro-balkon overeind kunnen houden

 

Na de opleiding ligt het in de bedoeling dat de cursist ook daadwerkelijk betaald werk krijgt als (assistent)docent. Vaak wordt rond het plaatsen van mensen samengewerkt met Stichting Visie-R.

In samenwerking met gemeenten, buurtcomite’s, woningbouwverenigingen, de GGD etc. heeft Gezonde Gronden nu al 21 keer balkoncursusen gegeven in Den Haag, Leiden, en Schiedam.

Cursus Laak Noord Den Haag                Cursus Schiedam                

Cursus Schiedam                                                                

Mail ons voor verdere informatie en lijst toelatingseisen: info@gezondegronden.nl