Achter'Grond'

Gezonde Gronden werkt samen met diverse partners bijvoorbeeld door projecten, cursussen en lezingen. Hier vindt u informatie over o.a. sprekers en partner organisaties.

Sprekers

  • Emeritus Professor Dr. Don M. Hüber, voormalig professor plantenziektenkunde aan de Purdue University in de Verenigde Staten over "De effecten van glyfosaat (Roundup) op bodem, gewas en consument; Nieuwe ziekten in GM mais en soja en daarmee gevoerde dieren".